Tool quét comment livestream

Bạn livestream, tổ chức sự kiện online thường không kiếm soát được số lượng cmt và nội dung cmt? Bạn muốn lọc comment để phân loại đơn dễ dàng hơn? Vậy một công cụ có thể giải quyết hết những vấn đề trên là gì? Tool quét comment livestream Ninja comment sở hữu tất cả…