báo cáo lừa đảo trên telegram

Báo cáo lừa đảo trên telegram

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ và không ngừng của công nghệ là sự tăng lên một cách chóng mặt của các vụ lừa đảo qua mạng với những thủ đoạn tinh vi. Nhằm giảm thiểu các trường hợp nhẹ dạ cả tin lời các đối tượng lừa đảo, Ninja mời bạn tham khảo…