Chiến dịch nhắn tin remarketing khách hàng tăng doanh thu bằng Ninja Fanpage

Những khách hàng đã từng inbox trên Fanpage, nếu chưa mua hàng đều là những khách hàng tiềm năng. Vì thế, tạo chiến dịch remarketing khách hàng cũ bằng phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt Ninja Fanpage sẽ giúp bạn tăng doanh thu khổng lồ. Những lý do bạn cần remarketing khách hàng trên…