Spam zalo không bị khóa

Spam tin nhắn Zalo có thể giải thích là những tin nhắn quảng cáo Zalo được gửi hàng loạt đến các tài khoản Zalo cá nhân. Mục đích của người gửi là quảng bá sản phẩm/dịch vụ đến nhiều người một cách nhanh chóng. Và đơn giản nhất và tốn ít chi phí nhất. Mỗi nền tảng…