Phần mềm CRM For Sales

Phần mềm CRM for sales là viết tắt của Customer Relationship Management. Là cụm từ tiếng Anh chỉ quan trị quan hệ khách hàng. Hiểu đơn giản đó là việc doanh nghiệp quản lý các hoạt động kinh doanh, tương tác, chăm sóc khách hàng,… Từ đó giúp hình thành nên các mối quan hệ…